IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
88.199.164.138 8080 透明 HTTP 波兰 3秒 2017-03-03 03:38:11
36.78.179.76 8888 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2017-03-03 02:37:58
174.32.109.26 87 透明 HTTP 美国 0.8秒 2017-03-03 01:38:13
103.226.202.49 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2017-03-03 00:38:11
62.84.66.39 81 透明 HTTP 黎巴嫩 1.0秒 2017-03-02 23:38:14
200.66.94.148 8080 透明 HTTP 墨西哥 2秒 2017-03-02 22:38:07
190.255.183.195 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2017-03-02 21:37:58
209.64.81.18 8080 透明 HTTP 美国 0.7秒 2017-03-02 20:38:01
118.172.242.181 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2017-03-02 19:38:11
187.69.82.128 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2017-03-02 18:38:11
36.80.33.247 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-03-02 17:38:10
5.78.82.14 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2017-03-02 16:38:20
93.126.44.59 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2017-03-02 15:38:27
190.90.213.254 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2017-03-02 14:38:09
123.240.124.122 80 透明 HTTP 台湾 台湾省 PCCW 0.6秒 2017-03-02 13:38:30

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。