IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
187.69.194.238 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2017-03-04 01:38:23
5.202.78.136 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2017-03-04 00:38:26
62.84.66.39 5301 透明 HTTP 黎巴嫩 0.6秒 2017-03-03 23:38:24
141.196.142.57 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-03-03 22:38:25
217.24.252.150 8080 透明 HTTP 阿尔巴尼亚 3秒 2017-03-03 21:38:20
95.31.213.40 8081 透明 HTTP 俄罗斯 0.4秒 2017-03-03 20:38:24
187.45.120.202 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2017-03-03 19:38:10
89.40.113.177 80 透明 HTTP 罗马尼亚 1秒 2017-03-03 18:38:32
80.240.114.225 8000 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2017-03-03 17:38:19
43.251.85.65 8080 透明 HTTP 印度 0.9秒 2017-03-03 16:38:50
178.206.158.173 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-03-03 15:38:35
202.149.90.50 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-03-03 14:38:14
185.107.104.244 8080 透明 HTTP 西班牙 3秒 2017-03-03 13:38:21
176.239.216.51 8080 透明 HTTP 土耳其 0.9秒 2017-03-03 12:38:21
80.79.23.35 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2017-03-03 11:38:18

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。