IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
191.101.224.202 8080 透明 HTTP 美国 0.9秒 2017-03-01 05:37:34
179.127.136.154 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-03-01 04:37:42
185.14.44.5 8000 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-03-01 03:37:50
103.5.173.109 8080 透明 HTTP 阿富汗 3秒 2017-03-01 02:37:50
160.202.144.209 8080 透明 HTTP 日本 3秒 2017-03-01 01:37:49
36.77.32.31 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-01 00:37:49
62.84.66.39 1080 透明 HTTP 黎巴嫩 3秒 2017-02-28 23:37:54
92.45.51.212 9999 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-02-28 22:37:47
201.47.62.130 6666 透明 HTTP 巴西 2秒 2017-02-28 21:38:33
1.9.198.114 8080 透明 HTTP 马来西亚 2秒 2017-02-28 20:37:40
189.199.112.138 80 透明 HTTP 墨西哥 2秒 2017-02-28 19:37:39
103.28.160.52 8081 透明 HTTP 澳大利亚 2秒 2017-02-28 18:37:46
197.255.188.110 8080 透明 HTTP 刚果共和国 2秒 2017-02-28 17:37:42
177.125.61.33 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-02-28 16:37:35
36.67.63.69 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-02-28 15:37:43

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。