IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
5.78.82.14 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2017-03-02 16:38:20
93.126.44.59 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2017-03-02 15:38:27
190.90.213.254 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2017-03-02 14:38:09
123.240.124.122 80 透明 HTTP 台湾 台湾省 PCCW 0.6秒 2017-03-02 13:38:30
203.99.118.10 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-02 12:38:05
203.202.251.42 80 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2017-03-02 11:37:57
46.100.53.164 8080 透明 HTTP 伊朗 0.6秒 2017-03-02 10:38:06
92.51.123.190 80 透明 HTTP 格鲁吉亚 1秒 2017-03-02 09:38:06
197.220.199.5 443 透明 HTTP 赞比亚 3秒 2017-03-02 08:38:06
180.246.205.26 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-03-02 07:37:49
103.23.35.171 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-02 06:38:01
183.89.104.76 8080 透明 HTTP 泰国 0.8秒 2017-03-02 05:37:57
36.67.63.69 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-03-02 04:38:03
203.76.222.186 8080 透明 HTTP 菲律宾 3秒 2017-03-02 03:37:45
179.209.113.6 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2017-03-02 02:38:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。