IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
189.202.220.194 80 透明 HTTP 墨西哥 1秒 2016-12-25 04:38:16
186.101.12.230 80 透明 HTTP 厄瓜多尔 2秒 2016-12-25 03:38:30
80.88.90.149 80 透明 HTTP 意大利 2秒 2016-12-25 02:38:08
173.231.106.227 8080 透明 HTTP 加拿大 0.4秒 2016-12-25 01:38:31
49.238.45.84 8080 透明 HTTP 印度 0.8秒 2016-12-25 00:38:28
85.199.71.126 8080 透明 HTTP 德国 1秒 2016-12-24 23:38:30
144.217.50.239 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2016-12-24 22:38:17
130.255.82.34 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2016-12-24 21:38:28
97.73.74.14 87 透明 HTTP 美国 3秒 2016-12-24 20:38:26
80.240.113.245 8000 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-12-24 19:38:26
103.18.180.33 8080 透明 HTTP 蒙古 3秒 2016-12-24 18:38:26
80.240.115.97 8000 透明 HTTP 俄罗斯 1.0秒 2016-12-24 17:38:22
41.196.6.140 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2016-12-24 16:38:17
36.77.191.197 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-12-24 15:38:22
103.234.26.10 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2016-12-24 14:38:13

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。