IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
154.73.45.233 8080 透明 HTTP 索马里 2秒 2017-02-09 04:47:52
36.83.224.69 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2017-02-09 03:47:43
141.196.76.2 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-02-09 02:47:41
88.199.18.8 8090 透明 HTTP 波兰 1秒 2017-02-09 01:47:58
1.9.171.51 800 透明 HTTP 马来西亚 1秒 2017-02-09 00:47:43
103.5.172.57 8080 透明 HTTP 阿富汗 2秒 2017-02-08 23:48:12
188.169.123.210 8080 透明 HTTP 希腊 3秒 2017-02-08 22:47:33
202.52.236.126 8080 透明 HTTP 尼泊尔 3秒 2017-02-08 21:47:51
103.12.246.12 8080 透明 HTTP 马来西亚 1秒 2017-02-08 20:47:56
182.53.134.123 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2017-02-08 19:47:45
177.74.223.51 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2017-02-08 18:47:55
190.238.239.13 8080 透明 HTTP 秘鲁 1秒 2017-02-08 17:47:41
88.199.18.39 8090 透明 HTTP 波兰 2秒 2017-02-08 16:47:47
36.72.77.124 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-02-08 15:47:52
141.196.74.92 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-02-08 14:47:52

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。