IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
119.40.106.85 8081 透明 HTTP 澳大利亚 0.7秒 2017-06-30 22:38:34
178.151.149.227 80 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2017-06-30 21:38:45
51.15.41.74 8080 透明 HTTP 英国 0.4秒 2017-06-30 20:39:01
141.196.69.191 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-06-30 19:38:35
141.196.75.76 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-30 18:38:39
97.72.169.27 87 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-30 17:38:42
103.67.197.113 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2017-06-30 16:38:45
58.8.175.100 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2017-06-30 15:39:06
119.252.161.182 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-30 14:38:33
201.220.84.146 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2017-06-30 13:38:21
195.9.237.66 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2017-06-30 12:38:33
83.166.96.47 8081 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-06-30 11:39:08
138.197.146.215 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-30 10:38:38
179.243.108.229 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2017-06-30 09:38:30
36.76.181.39 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-30 08:38:41

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。