IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
66.82.69.97 87 透明 HTTP 美国 2秒 2016-12-22 07:37:49
118.97.24.178 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-12-22 06:37:48
187.19.200.62 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-12-22 05:37:47
134.35.165.76 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2016-12-22 04:37:50
99.76.205.178 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2016-12-22 03:37:55
202.138.236.99 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-12-22 02:37:53
178.253.255.193 6666 透明 HTTP 塞尔维亚 0.3秒 2016-12-22 01:37:38
41.45.86.226 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2016-12-22 00:37:44
202.136.89.137 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.7秒 2016-12-21 23:37:40
200.167.191.227 9090 透明 HTTP 巴西 0.4秒 2016-12-21 22:37:52
185.40.40.198 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-12-21 21:37:51
193.105.7.83 8080 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2016-12-21 20:37:50
189.94.246.60 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-12-21 19:37:50
110.50.84.162 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2016-12-21 18:37:41
197.33.28.200 8080 透明 HTTP 埃及 0.9秒 2016-12-21 17:37:44

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。