IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
222.124.129.178 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2016-12-20 07:37:16
88.199.18.149 8090 透明 HTTP 波兰 1秒 2016-12-20 06:37:23
182.53.8.33 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-12-20 05:37:30
212.91.189.162 8000 透明 HTTP 保加利亚 0.5秒 2016-12-20 04:37:29
186.10.5.138 8080 透明 HTTP 智利 0.5秒 2016-12-20 03:37:30
198.50.159.200 80 透明 HTTP 加拿大 0.3秒 2016-12-20 02:37:28
197.210.252.39 8080 透明 HTTP 尼日利亚 0.9秒 2016-12-20 01:37:24
43.230.160.113 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2016-12-20 00:37:06
5.57.58.230 80 透明 HTTP 英国 0.7秒 2016-12-19 23:37:26
200.8.142.5 80 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2016-12-19 22:37:27
193.105.7.106 8080 透明 HTTP 乌克兰 0.8秒 2016-12-19 21:37:22
182.253.38.105 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-12-19 20:37:26
203.130.192.179 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-12-19 19:37:27
43.251.85.65 8080 透明 HTTP 印度 0.7秒 2016-12-19 18:37:23
82.209.49.196 8080 透明 HTTP 捷克 1.0秒 2016-12-19 17:37:23

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。