IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
196.205.203.100 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2016-06-06 12:36:02
118.96.138.7 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-06-06 11:36:04
188.9.71.139 8080 透明 HTTP 意大利 1秒 2016-06-06 10:35:54
46.34.44.2 8080 透明 HTTP 西班牙 3秒 2016-06-06 09:35:46
190.145.105.54 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2016-06-06 08:36:12
79.98.73.88 8088 透明 HTTP 捷克 0.4秒 2016-06-06 07:36:09
107.180.64.121 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2016-06-06 06:35:58
203.88.139.122 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2016-06-06 05:35:54
178.217.113.62 8080 透明 HTTP 波兰 2秒 2016-06-06 04:36:10
196.210.145.89 8080 透明 HTTP 南非 1秒 2016-06-06 03:36:09
93.126.225.186 8080 透明 HTTP 黎巴嫩 2秒 2016-06-06 02:35:49
217.76.43.250 80 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-06-06 01:36:08
193.232.184.141 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-06-06 00:35:32
220.157.107.190 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-06-05 23:36:07
80.11.171.169 8080 透明 HTTP 法国 3秒 2016-06-05 22:35:52

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站