IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
85.195.85.124 8080 透明 HTTP 德国 2秒 2016-08-26 01:37:46
202.136.88.17 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2016-08-26 00:37:45
62.84.66.39 2162 透明 HTTP 黎巴嫩 2秒 2016-08-25 23:37:40
160.202.41.66 8080 透明 HTTP 日本 2秒 2016-08-25 22:37:48
180.87.241.50 8080 透明 HTTP 印度 0.9秒 2016-08-25 21:37:48
97.73.1.13 87 透明 HTTP 美国 3秒 2016-08-25 20:37:47
169.0.224.156 8080 透明 HTTP 南非 0.6秒 2016-08-25 19:37:37
217.66.218.190 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2016-08-25 18:37:20
62.84.66.39 53 透明 HTTP 黎巴嫩 2秒 2016-08-25 17:37:33
186.193.181.201 8080 透明 HTTP 巴西 0.7秒 2016-08-25 16:37:27
212.12.31.26 8080 透明 HTTP 俄罗斯 0.6秒 2016-08-25 15:37:36
77.241.18.10 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-08-25 14:37:33
109.230.112.2 9090 透明 HTTP 伊朗 1秒 2016-08-25 13:37:38
118.97.23.114 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-08-25 12:37:43
5.202.184.227 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2016-08-25 11:37:42

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。