IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
80.240.101.12 8000 透明 HTTP 俄罗斯 0.8秒 2016-08-23 16:37:20
150.107.205.193 8080 透明 HTTP 尼泊尔 3秒 2016-08-23 15:37:20
97.73.172.58 87 透明 HTTP 美国 3秒 2016-08-23 14:37:13
97.73.188.94 87 透明 HTTP 美国 1秒 2016-08-23 13:37:19
174.32.145.26 87 透明 HTTP 美国 2秒 2016-08-23 12:37:17
212.33.229.53 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-08-23 11:37:16
187.49.81.20 6006 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-08-23 10:37:17
104.202.117.177 80 透明 HTTP 美国 2秒 2016-08-23 09:37:16
177.75.236.85 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2016-08-23 08:37:15
80.240.112.185 8000 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2016-08-23 07:37:15
94.101.181.195 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2016-08-23 06:37:08
103.248.25.243 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-08-23 05:37:15
216.241.14.94 8080 透明 HTTP 美国 NetApp公司 3秒 2016-08-23 04:37:14
88.146.227.247 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2016-08-23 03:37:09
190.122.185.204 8080 透明 HTTP 危地马拉 3秒 2016-08-23 02:37:08

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。