IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
185.53.55.124 8080 透明 HTTP 阿拉伯联合酋长国 1秒 2016-06-12 23:37:07
201.20.108.237 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2016-06-12 22:37:06
217.170.255.105 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2016-06-12 21:37:24
36.85.181.11 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-06-12 20:37:13
109.207.61.216 8090 透明 HTTP 波兰 2秒 2016-06-12 19:37:20
41.77.191.2 8080 透明 HTTP 几内亚 2秒 2016-06-12 18:37:07
217.12.121.86 8080 透明 HTTP 摩尔多瓦 1秒 2016-06-12 17:37:27
109.207.63.1 8090 透明 HTTP 波兰 3秒 2016-06-12 16:37:11
178.254.136.172 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 3秒 2016-06-12 15:37:21
64.20.48.83 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2016-06-12 14:37:04
49.236.212.201 8080 透明 HTTP 尼泊尔 2秒 2016-06-12 13:37:04
118.172.92.73 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-06-12 12:37:19
189.38.251.223 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-06-12 11:37:07
203.209.80.195 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-06-12 10:37:25
81.29.251.182 8080 透明 HTTP 伊朗 0.5秒 2016-06-12 09:37:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站