IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
112.78.149.139 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-07-25 20:46:22
103.66.47.213 8080 透明 HTTP 未分配或者内网IP 0.4秒 2016-07-25 19:46:19
167.56.68.223 80 透明 HTTP 乌拉圭 3秒 2016-07-25 18:46:21
201.140.183.129 8080 透明 HTTP 墨西哥 3秒 2016-07-25 17:46:09
109.108.231.97 80 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2016-07-25 16:46:19
190.232.221.36 8080 透明 HTTP 秘鲁 3秒 2016-07-25 15:46:17
37.18.241.24 8080 透明 HTTP 西班牙 3秒 2016-07-25 14:46:09
202.137.6.90 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2016-07-25 13:46:17
62.84.66.39 6009 透明 HTTP 黎巴嫩 0.4秒 2016-07-25 12:46:18
188.166.188.166 8080 透明 HTTP 荷兰 3秒 2016-07-25 11:46:16
202.129.29.130 8080 透明 HTTP 泰国 0.6秒 2016-07-25 10:46:15
95.15.82.231 80 透明 HTTP 土耳其 2秒 2016-07-25 09:46:16
209.150.253.81 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2016-07-25 08:46:16
62.84.66.39 10 透明 HTTP 黎巴嫩 1秒 2016-07-25 07:46:05
191.249.154.20 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-07-25 06:46:12

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。