IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
5.189.157.205 9909 透明 HTTP 德国 2秒 2016-06-20 13:39:06
202.21.117.102 8080 透明 HTTP 蒙古 3秒 2016-06-20 12:39:05
177.87.79.101 8081 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-06-20 11:38:54
1.0.246.7 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-06-20 10:38:37
177.21.252.177 8080 透明 HTTP 巴西 0.4秒 2016-06-20 09:38:51
213.198.241.6 8080 透明 HTTP 南斯拉夫 3秒 2016-06-20 08:38:53
105.225.83.77 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2016-06-20 07:38:50
103.52.68.36 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-06-20 06:38:45
177.56.140.195 8080 透明 HTTP 巴西 1.0秒 2016-06-20 05:39:03
77.120.40.32 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2016-06-20 04:38:48
122.180.240.112 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2016-06-20 03:39:01
210.101.131.232 8080 透明 HTTP 韩国 2秒 2016-06-20 02:38:49
185.53.55.124 8080 透明 HTTP 阿拉伯联合酋长国 3秒 2016-06-20 01:38:36
112.78.184.220 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-06-20 00:38:58
46.8.49.26 10000 透明 HTTP 俄罗斯 1.0秒 2016-06-19 23:38:46

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。