IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
197.245.36.26 8080 透明 HTTP 南非 2秒 2016-06-17 14:38:08
186.128.157.48 8080 透明 HTTP 阿根廷 2秒 2016-06-17 13:38:06
36.77.151.169 9000 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2016-06-17 12:38:30
77.120.40.32 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2016-06-17 11:38:27
118.168.37.115 8080 透明 HTTP 台湾 台湾省 中华电信 2秒 2016-06-17 10:38:29
180.250.105.178 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2016-06-17 09:38:15
190.42.248.217 8080 透明 HTTP 秘鲁 3秒 2016-06-17 08:38:03
119.46.28.146 3129 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-06-17 07:38:07
202.77.108.62 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-06-17 06:38:21
36.74.93.194 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-06-17 05:38:09
186.212.240.133 8080 透明 HTTP 巴西 0.7秒 2016-06-17 04:38:26
125.25.161.4 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2016-06-17 03:38:24
181.143.223.130 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2016-06-17 02:38:05
201.33.184.238 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-06-17 01:38:00
190.145.105.54 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2016-06-17 00:38:24

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。