IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
97.72.159.2 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-09-10 05:37:13
181.167.159.174 8080 透明 HTTP 1秒 2017-09-10 04:37:20
62.84.66.39 50 透明 HTTP 黎巴嫩 2秒 2017-09-10 03:37:19
180.183.95.14 8080 透明 HTTP 3秒 2017-09-10 02:37:18
141.196.85.34 8080 透明 HTTP 土耳其 0.9秒 2017-09-10 01:37:16
183.89.4.67 8080 透明 HTTP 0.4秒 2017-09-10 00:37:18
97.73.21.74 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-09-09 23:37:16
103.83.165.49 8080 透明 HTTP 1秒 2017-09-09 22:37:15
119.252.174.126 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-09-09 21:37:02
141.196.72.110 8080 透明 HTTP 土耳其 0.8秒 2017-09-09 20:37:13
47.52.18.182 80 透明 HTTP 香港 香港特别行政区 阿里云 3秒 2017-09-09 19:37:14
97.73.172.126 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-09-09 18:37:10
119.252.174.122 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-09-09 17:37:12
189.51.126.3 8080 透明 HTTP 0.6秒 2017-09-09 16:37:04
62.84.66.39 1678 透明 HTTP 黎巴嫩 2秒 2017-09-09 15:37:10

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。