IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
103.12.246.13 8080 透明 HTTP 马来西亚 2秒 2017-03-17 10:35:53
202.152.135.6 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-03-17 09:35:51
94.183.231.160 80 透明 HTTP 伊朗 3秒 2017-03-17 08:35:56
94.182.202.165 8080 透明 HTTP 伊朗 0.7秒 2017-03-17 07:35:47
176.237.140.86 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-03-17 06:35:42
164.132.102.103 80 透明 HTTP 法国 1秒 2017-03-17 05:35:49
181.143.219.172 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2017-03-17 04:35:43
190.190.156.80 8080 透明 HTTP 阿根廷 2秒 2017-03-17 03:35:55
182.52.236.125 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2017-03-17 02:35:48
195.9.149.198 8081 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-03-17 01:35:48
36.70.240.120 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-17 00:36:00
36.72.245.240 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2017-03-16 23:35:53
67.205.168.235 8799 透明 HTTP 美国 1秒 2017-03-16 22:35:32
45.40.176.236 8799 透明 HTTP 美国 3秒 2017-03-16 21:36:21
191.101.13.245 80 透明 HTTP 美国 0.6秒 2017-03-16 20:35:51

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站