IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.76.92.27 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-17 20:36:33
202.57.48.98 80 透明 HTTP 菲律宾 3秒 2017-06-17 19:35:58
141.196.78.42 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-17 18:35:55
141.196.76.70 8080 透明 HTTP 土耳其 1.0秒 2017-06-17 17:36:02
97.72.176.82 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-06-17 16:36:01
174.32.129.42 87 透明 HTTP 美国 0.8秒 2017-06-17 15:35:54
119.42.80.97 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2017-06-17 14:36:16
89.38.149.62 1189 透明 HTTP 法国 1秒 2017-06-17 13:35:48
97.72.253.34 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-17 12:36:06
189.91.195.142 80 透明 HTTP 巴西 3秒 2017-06-17 11:35:46
94.177.237.38 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 1.0秒 2017-06-17 10:35:38
94.177.241.34 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 1秒 2017-06-17 09:36:02
103.18.180.105 8080 透明 HTTP 蒙古 2秒 2017-06-17 08:36:02
176.237.180.79 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-06-17 07:35:36
94.177.236.113 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 0.5秒 2017-06-17 06:36:03

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。