IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.122.186.206 8080 透明 HTTP 危地马拉 2秒 2016-08-25 05:37:37
177.158.105.218 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-08-25 04:37:39
150.107.205.193 8080 透明 HTTP 尼泊尔 3秒 2016-08-25 03:37:38
187.188.196.152 8080 透明 HTTP 墨西哥 0.5秒 2016-08-25 02:37:37
118.172.86.205 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-08-25 01:37:36
94.177.230.195 8088 透明 HTTP 罗马尼亚 3秒 2016-08-25 00:37:24
37.131.230.172 8080 透明 HTTP 格鲁吉亚 2秒 2016-08-24 23:37:36
178.252.132.246 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2016-08-24 22:37:33
36.78.63.246 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-08-24 21:37:22
201.67.2.95 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-08-24 20:37:34
36.226.124.29 8080 透明 HTTP 台湾 台湾省 中华电信 2秒 2016-08-24 19:37:34
202.62.11.130 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-08-24 18:37:33
97.73.184.218 87 透明 HTTP 美国 2秒 2016-08-24 17:37:32
177.5.200.81 8080 透明 HTTP 巴西 0.7秒 2016-08-24 16:37:31
180.250.77.220 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-08-24 15:37:22

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。