IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
88.146.227.247 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2016-06-19 11:38:44
200.241.72.227 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-06-19 10:38:42
139.193.10.53 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2016-06-19 09:38:43
182.253.151.16 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-06-19 08:38:34
179.108.33.65 8080 透明 HTTP 巴西 0.7秒 2016-06-19 07:38:49
186.10.5.138 8080 透明 HTTP 智利 3秒 2016-06-19 06:38:49
36.83.0.194 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-06-19 05:38:25
185.120.197.169 8080 透明 HTTP 伊朗 0.7秒 2016-06-19 04:38:34
94.153.243.82 8080 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2016-06-19 03:38:48
201.20.176.113 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2016-06-19 02:38:21
158.181.21.175 8080 透明 HTTP 吉尔吉斯斯坦 3秒 2016-06-19 01:38:48
194.225.185.5 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2016-06-19 00:38:40
125.166.73.253 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-06-18 23:38:46
182.253.130.43 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-06-18 22:38:47
200.27.79.74 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2016-06-18 21:38:45

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。