IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.206.241.30 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-05-16 11:01:38
182.23.8.202 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2016-05-16 10:00:12
190.121.144.18 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2016-05-16 09:02:10
185.17.18.148 81 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-05-16 08:01:35
93.91.14.196 3129 透明 HTTP 俄罗斯 0.4秒 2016-05-16 07:01:31
203.77.248.162 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-05-16 06:01:20
164.177.177.190 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-05-16 05:01:34
103.19.253.86 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2016-05-16 04:01:09
201.151.151.222 8080 透明 HTTP 墨西哥 1秒 2016-05-16 03:00:38
49.238.42.149 8080 透明 HTTP 印度 1.0秒 2016-05-16 02:00:47
202.173.214.23 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-05-16 00:59:25
101.51.222.133 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2016-05-16 00:01:01
85.106.130.107 8080 透明 HTTP 土耳其 2016-05-15 23:00:51
122.248.9.101 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2016-05-15 21:59:42
94.98.125.134 8080 透明 HTTP 沙特阿拉伯 0.7秒 2016-05-15 21:01:22

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。