IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
78.187.97.254 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2016-05-16 22:01:32
190.147.128.97 8888 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2016-05-16 21:01:24
125.26.195.172 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-05-16 20:01:40
36.76.203.78 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2016-05-16 19:01:17
81.29.251.179 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2016-05-16 18:01:35
182.160.123.180 80 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2016-05-16 17:01:41
91.98.60.86 8080 透明 HTTP 伊朗 0.5秒 2016-05-16 16:00:41
187.125.32.122 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-05-16 15:01:37
36.74.101.110 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-05-16 14:01:03
91.98.43.203 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2016-05-16 13:01:32
5.53.16.183 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-05-16 12:00:41
177.206.241.30 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-05-16 11:01:38
182.23.8.202 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2016-05-16 10:00:12
190.121.144.18 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2016-05-16 09:02:10
185.17.18.148 81 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-05-16 08:01:35

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。