IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
47.88.1.21 8000 透明 HTTP 美国 3秒 2016-04-06 20:53:21
60.250.81.97 80 透明 HTTP 台湾 台湾省 2秒 2016-04-06 19:52:54
177.57.231.213 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-04-06 18:52:53
202.145.3.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-04-06 17:52:32
180.246.210.12 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-04-06 16:53:21
181.112.216.122 8080 透明 HTTP 厄瓜多尔 1秒 2016-04-06 15:52:43
197.210.246.30 8080 透明 HTTP 尼日利亚 1秒 2016-04-06 14:53:05
103.28.225.180 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2016-04-06 13:52:53
138.117.84.24 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 0.6秒 2016-04-06 12:51:30
177.223.218.92 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-04-06 11:52:59
93.158.203.134 80 透明 HTTP 荷兰 2秒 2016-04-06 10:53:20
182.253.4.26 80 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2016-04-06 09:52:23
83.147.197.86 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2016-04-06 08:53:05
203.88.89.211 8080 透明 HTTP 香港特别行政区 2秒 2016-04-06 07:52:54
166.130.31.143 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2016-04-06 06:53:12

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。