IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
1.20.251.83 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-03-30 23:52:03
190.195.152.81 8080 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2016-03-30 22:52:00
36.84.59.33 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-03-30 21:51:47
180.246.239.100 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2016-03-30 20:51:38
200.37.252.204 8080 透明 HTTP 秘鲁 3秒 2016-03-30 19:51:53
190.232.75.84 8080 透明 HTTP 秘鲁 2016-03-30 18:51:38
179.111.244.72 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-03-30 17:51:14
36.77.133.188 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-03-30 16:51:03
109.248.236.92 8080 透明 HTTP 哈萨克斯坦 2秒 2016-03-30 15:51:08
185.9.150.234 8080 透明 HTTP 意大利 0.9秒 2016-03-30 14:51:10
67.45.172.203 87 透明 HTTP 美国 1秒 2016-03-30 13:51:52
81.28.55.2 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2016-03-30 12:51:25
125.24.142.39 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-03-30 11:51:22
202.177.156.142 8080 透明 HTTP 印度 1.0秒 2016-03-30 10:51:38
82.99.202.163 808 透明 HTTP 伊朗 2秒 2016-03-30 09:51:37

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。