IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
185.93.93.127 8080 透明 HTTP 波兰 3秒 2015-10-19 11:30:48
186.242.249.163 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-10-19 10:30:14
114.141.50.11 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-10-19 09:30:59
41.46.192.241 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-10-19 08:30:16
197.37.28.40 8080 透明 HTTP 埃及 0.4秒 2015-10-19 07:30:42
91.237.150.68 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-10-19 06:30:24
197.41.151.11 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-10-19 05:30:33
110.77.196.100 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-10-19 04:30:41
82.207.56.34 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2015-10-19 03:31:01
41.178.222.74 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-10-19 02:29:57
103.242.105.30 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-10-19 01:30:47
109.224.45.242 8080 透明 HTTP 伊拉克 3秒 2015-10-19 00:30:47
36.72.146.222 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-10-18 23:31:01
82.207.56.34 8080 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2015-10-18 22:30:56
201.55.117.180 80 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-10-18 21:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站