IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.165.86.117 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-01-23 15:37:06
187.78.152.142 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-01-23 14:37:26
209.150.253.81 80 透明 HTTP 美国 3秒 2016-01-23 13:37:59
93.189.80.41 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2016-01-23 12:38:09
36.73.134.197 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-01-23 11:37:55
5.196.190.183 8080 透明 HTTP 法国 0.7秒 2016-01-23 10:37:56
66.153.217.66 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2016-01-23 09:37:15
88.198.248.19 8080 透明 HTTP 德国 3秒 2016-01-23 08:38:08
196.45.131.9 8080 透明 HTTP 坦桑尼亚 1秒 2016-01-23 07:38:03
185.26.232.218 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2016-01-23 06:37:44
191.246.205.34 8080 透明 HTTP 巴西 0.7秒 2016-01-23 05:38:00
82.114.82.60 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 0.3秒 2016-01-23 04:38:05
154.73.45.1 8080 透明 HTTP 索马里 2秒 2016-01-23 03:37:53
110.139.166.21 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-01-23 02:36:54
222.124.63.129 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-01-23 01:38:04

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站