IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.42.88.247 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-10-26 00:50:11
74.11.185.189 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2016-10-25 23:50:11
2.185.149.99 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2016-10-25 22:50:08
97.73.3.198 87 透明 HTTP 美国 0.6秒 2016-10-25 21:50:12
1.9.170.114 8080 透明 HTTP 马来西亚 1秒 2016-10-25 20:50:17
190.236.44.87 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2016-10-25 19:50:17
46.170.112.86 8080 透明 HTTP 波兰 3秒 2016-10-25 18:50:13
115.127.21.163 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2016-10-25 17:50:17
139.59.251.82 8080 透明 HTTP 澳大利亚 2秒 2016-10-25 16:50:17
122.53.51.95 8080 透明 HTTP 菲律宾 1秒 2016-10-25 15:50:16
41.204.224.158 8080 透明 HTTP 尼日利亚 0.9秒 2016-10-25 14:50:15
85.199.71.66 8080 透明 HTTP 德国 0.9秒 2016-10-25 13:50:09
116.50.26.213 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-10-25 12:50:14
27.254.130.70 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-10-25 11:50:14
81.31.236.145 8090 透明 HTTP 伊朗 0.6秒 2016-10-25 10:50:13

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站