IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
180.250.149.73 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-12-31 17:33:07
154.73.44.245 8080 透明 HTTP 索马里 3秒 2015-12-31 16:33:26
190.0.59.246 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2015-12-31 15:33:17
104.202.117.138 80 透明 HTTP 美国 3秒 2015-12-31 14:33:27
43.245.100.1 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2015-12-31 13:32:53
94.100.49.2 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 3秒 2015-12-31 12:33:00
174.142.90.166 3128 透明 HTTP 加拿大 3秒 2015-12-31 11:32:59
177.75.238.140 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-12-31 10:33:22
103.18.16.194 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-12-31 09:32:58
36.72.133.11 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-12-31 08:32:57
203.142.75.66 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-31 07:33:20
41.134.154.227 8080 透明 HTTP 南非 0.9秒 2015-12-31 06:32:55
119.46.28.146 3129 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-12-31 05:33:21
177.137.33.12 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-12-31 04:33:11
5.135.223.132 8080 透明 HTTP 法国 3秒 2015-12-31 03:33:21

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站