IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
180.183.26.231 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-03-25 14:50:14
43.243.206.66 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2016-03-25 13:50:48
202.159.37.74 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.3秒 2016-03-25 12:50:31
61.7.134.209 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-03-25 11:50:50
179.215.225.205 80 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-03-25 10:50:39
45.115.173.240 80 透明 HTTP 印度 3秒 2016-03-25 09:50:52
183.88.41.120 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-03-25 08:49:50
45.115.174.29 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2016-03-25 07:50:44
125.27.7.14 8080 透明 HTTP 泰国 2016-03-25 06:49:49
200.25.234.185 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2016-03-25 05:49:54
115.85.76.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-03-25 04:50:22
180.250.57.227 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-03-25 03:50:46
120.50.55.67 80 透明 HTTP 马来西亚 0.5秒 2016-03-25 02:50:51
82.85.8.99 8080 透明 HTTP 意大利 3秒 2016-03-25 01:50:01
36.83.226.139 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-03-25 00:50:30

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。