IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.42.144.21 8080 透明 HTTP 埃及 0.6秒 2015-08-09 21:30:49
41.46.223.225 8080 透明 HTTP 埃及 0.9秒 2015-08-09 20:30:55
186.226.97.72 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-09 19:30:53
118.173.10.120 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-08-09 18:30:44
189.70.180.173 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-09 17:30:42
192.100.229.6 8080 透明 HTTP 墨西哥 2秒 2015-08-09 16:30:33
200.54.148.77 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-08-09 15:31:01
75.144.25.217 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2015-08-09 14:31:04
82.139.186.42 8080 透明 HTTP 波兰 3秒 2015-08-09 13:30:56
87.228.63.6 8080 透明 HTTP 俄罗斯 0.4秒 2015-08-09 12:30:43
203.128.80.26 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-09 11:31:01
36.78.130.69 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-09 10:30:43
189.81.179.153 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-08-09 09:30:49
141.105.162.247 8080 透明 HTTP 阿拉伯联合酋长国 1秒 2015-08-09 08:30:50
118.97.147.204 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-09 07:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站