IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
103.13.133.185 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2016-06-16 03:38:10
115.127.92.130 80 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2016-06-16 02:37:46
46.219.116.2 8081 透明 HTTP 乌克兰 2秒 2016-06-16 01:37:39
91.237.107.234 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2016-06-16 00:38:06
45.120.123.184 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2016-06-15 23:38:00
31.168.230.194 8080 透明 HTTP 以色列 1秒 2016-06-15 22:38:10
182.53.1.237 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2016-06-15 21:37:54
175.180.249.31 8080 透明 HTTP 台湾 台湾省 NTT 2秒 2016-06-15 20:37:46
82.207.94.204 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2016-06-15 19:37:52
177.56.149.157 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-06-15 18:37:53
80.240.113.161 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2016-06-15 17:38:08
187.65.60.111 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-06-15 16:38:03
94.231.116.134 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2016-06-15 15:38:00
182.191.69.37 80 透明 HTTP 巴基斯坦 1秒 2016-06-15 14:38:06
123.255.250.114 8080 透明 HTTP 印度 0.7秒 2016-06-15 13:37:46

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。