IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
158.181.163.51 8080 透明 HTTP 吉尔吉斯斯坦 3秒 2016-01-20 20:37:36
104.202.117.61 80 透明 HTTP 美国 1秒 2016-01-20 19:37:35
185.83.197.161 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2016-01-20 18:37:35
202.77.127.212 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2016-01-20 17:37:25
190.199.37.230 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2016-01-20 16:37:33
201.159.180.201 8080 透明 HTTP 巴西 0.6秒 2016-01-20 15:37:30
88.200.175.115 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2016-01-20 14:37:23
178.33.214.11 8080 透明 HTTP 法国 3秒 2016-01-20 13:37:06
77.41.170.86 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-01-20 12:37:31
37.228.89.210 80 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-01-20 11:37:20
104.202.117.39 80 透明 HTTP 美国 2秒 2016-01-20 10:37:31
46.53.163.133 8080 透明 HTTP 白俄罗斯 3秒 2016-01-20 09:37:30
39.42.6.254 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 0.7秒 2016-01-20 08:37:30
173.198.211.74 3128 透明 HTTP 美国 3秒 2016-01-20 07:37:17
199.119.137.71 3128 透明 HTTP 美国 2秒 2016-01-20 06:37:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站