IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
178.19.98.1 8088 透明 HTTP 波兰 0.4秒 2016-06-13 07:37:09
82.192.30.238 8080 透明 HTTP 奥地利 2秒 2016-06-13 06:37:12
177.66.194.18 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-06-13 05:37:14
109.185.180.87 8080 透明 HTTP 摩尔多瓦 0.5秒 2016-06-13 04:37:30
188.38.105.41 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2016-06-13 03:37:16
113.11.250.144 80 透明 HTTP 新加坡 2秒 2016-06-13 02:36:42
216.129.176.43 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2016-06-13 01:37:34
175.139.67.223 8080 透明 HTTP 马来西亚 3秒 2016-06-13 00:37:03
185.53.55.124 8080 透明 HTTP 阿拉伯联合酋长国 1秒 2016-06-12 23:37:07
201.20.108.237 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2016-06-12 22:37:06
217.170.255.105 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2016-06-12 21:37:24
36.85.181.11 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-06-12 20:37:13
109.207.61.216 8090 透明 HTTP 波兰 2秒 2016-06-12 19:37:20
41.77.191.2 8080 透明 HTTP 几内亚 2秒 2016-06-12 18:37:07
217.12.121.86 8080 透明 HTTP 摩尔多瓦 1秒 2016-06-12 17:37:27

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。