IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
104.202.117.63 80 透明 HTTP 美国 1秒 2016-01-19 19:37:24
192.99.160.45 8080 透明 HTTP 加拿大 2秒 2016-01-19 18:36:58
131.72.170.166 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2016-01-19 17:37:17
41.43.144.86 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2016-01-19 16:36:38
83.234.14.185 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-01-19 15:37:18
180.241.133.250 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-01-19 14:37:07
41.160.80.128 8080 透明 HTTP 南非 0.4秒 2016-01-19 13:36:57
186.194.155.46 9090 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2016-01-19 12:37:09
5.164.85.131 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2016-01-19 11:36:55
109.163.241.49 8080 透明 HTTP 俄罗斯 0.7秒 2016-01-19 10:36:51
217.119.125.102 8081 透明 HTTP 斯洛伐克 3秒 2016-01-19 09:36:48
199.119.137.70 3128 透明 HTTP 美国 3秒 2016-01-19 08:36:51
217.29.208.10 8080 透明 HTTP 南非 2秒 2016-01-19 07:37:17
103.24.126.86 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2016-01-19 06:37:05
222.124.32.146 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2016-01-19 05:36:33

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站