IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
175.137.113.119 8080 透明 HTTP 马来西亚 3秒 2016-06-13 23:37:32
183.89.155.31 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-06-13 22:37:17
49.228.136.205 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-06-13 21:37:35
182.23.104.82 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2016-06-13 20:37:20
110.139.89.227 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-06-13 19:37:32
46.209.81.201 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2016-06-13 18:37:43
190.207.37.72 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2016-06-13 17:37:25
36.71.131.10 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-06-13 16:37:21
78.39.101.186 8080 透明 HTTP 伊朗 0.5秒 2016-06-13 15:37:25
179.111.233.90 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-06-13 14:37:26
83.241.46.175 8080 透明 HTTP 拉脱维亚 3秒 2016-06-13 13:37:32
37.131.171.58 8080 透明 HTTP 波兰 2秒 2016-06-13 12:37:40
177.128.34.27 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-06-13 11:37:15
217.119.125.102 8081 透明 HTTP 斯洛伐克 3秒 2016-06-13 10:37:17
46.101.5.232 80 透明 HTTP 英国 3秒 2016-06-13 09:37:39

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。