IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
134.35.40.233 8080 透明 HTTP 美国 0.4秒 2017-06-03 06:37:59
66.82.221.45 87 透明 HTTP 美国 0.6秒 2017-06-03 05:38:18
176.237.100.54 8080 透明 HTTP 土耳其 0.8秒 2017-06-03 04:39:41
203.76.148.2 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2017-06-03 03:38:10
94.231.190.14 8081 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2017-06-03 02:38:12
62.84.66.39 2190 透明 HTTP 黎巴嫩 0.6秒 2017-06-03 01:38:13
51.254.86.25 8080 透明 HTTP 法国 1秒 2017-06-03 00:38:06
202.51.84.10 80 透明 HTTP 尼泊尔 0.8秒 2017-06-02 23:38:34
174.32.131.254 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-02 22:38:29
67.45.172.163 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-06-02 21:38:10
97.72.117.45 87 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-02 20:38:13
97.72.117.17 87 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-02 19:37:54
36.80.234.122 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2017-06-02 18:38:01
97.72.117.45 87 透明 HTTP 美国 2秒 2017-06-02 17:38:31
213.144.123.146 8080 透明 HTTP 土耳其 0.7秒 2017-06-02 16:38:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。