IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
107.150.98.243 80 透明 HTTP 美国 3秒 2016-01-25 21:38:20
41.188.49.159 8080 透明 HTTP 马达加斯加 3秒 2016-01-25 20:38:09
36.82.219.8 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-01-25 19:38:38
180.241.49.103 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-01-25 18:38:05
190.248.68.18 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2016-01-25 17:38:35
61.7.175.224 8080 透明 HTTP 泰国 0.9秒 2016-01-25 16:38:34
213.6.64.134 8080 透明 HTTP 巴勒斯坦 1秒 2016-01-25 15:38:35
186.241.111.54 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-01-25 14:38:30
83.243.68.2 3130 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-01-25 13:38:13
113.20.113.38 8080 透明 HTTP 越南 0.3秒 2016-01-25 12:38:29
61.5.18.217 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-01-25 11:38:19
104.202.117.149 80 透明 HTTP 美国 1秒 2016-01-25 10:38:34
154.73.28.80 8080 透明 HTTP 利比亚 1秒 2016-01-25 09:38:32
112.78.147.11 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-01-25 08:38:02
104.202.117.46 80 透明 HTTP 美国 1秒 2016-01-25 07:38:30

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。