IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
110.77.149.88 8080 透明 HTTP 泰国 0.9秒 2016-01-21 10:37:41
197.32.34.49 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2016-01-21 09:37:33
202.138.248.100 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-01-21 08:37:25
177.58.100.21 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-01-21 07:36:42
104.202.117.208 80 透明 HTTP 美国 0.9秒 2016-01-21 06:37:37
177.39.186.59 8008 透明 HTTP 巴西 3秒 2016-01-21 05:37:07
190.0.59.246 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2016-01-21 04:37:34
46.158.56.62 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-01-21 03:37:00
2.226.156.80 8080 透明 HTTP 意大利 1秒 2016-01-21 02:37:39
110.137.208.147 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-01-21 01:37:02
84.1.45.44 8080 透明 HTTP 匈牙利 2秒 2016-01-21 00:37:17
5.196.190.180 8080 透明 HTTP 法国 3秒 2016-01-20 23:37:31
185.95.237.13 8080 透明 HTTP 意大利 3秒 2016-01-20 22:37:38
78.156.253.122 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-01-20 21:37:34
158.181.163.51 8080 透明 HTTP 吉尔吉斯斯坦 3秒 2016-01-20 20:37:36

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。