IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
213.171.47.197 80 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-03-05 05:38:51
5.202.78.136 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2017-03-05 04:38:22
62.241.149.172 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2017-03-05 03:39:07
149.56.198.196 8080 透明 HTTP 美国 0.6秒 2017-03-05 02:38:32
97.73.190.38 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-03-05 01:38:48
197.248.89.210 8080 透明 HTTP 肯尼亚 2秒 2017-03-05 00:38:29
188.38.105.20 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-03-04 23:38:17
179.179.85.9 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-03-04 22:38:32
45.112.126.50 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-04 21:38:36
141.196.140.62 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-03-04 20:38:37
67.45.172.162 87 透明 HTTP 美国 1秒 2017-03-04 19:38:35
115.127.72.94 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.6秒 2017-03-04 18:38:33
222.124.146.18 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2017-03-04 17:38:26
45.123.40.137 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2017-03-04 16:38:29
138.255.100.47 8080 透明 HTTP 智利 1秒 2017-03-04 15:38:42

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站