IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
178.234.202.50 8080 透明 HTTP 1秒 2015-11-15 18:30:32
125.24.124.52 8080 透明 HTTP 1秒 2015-11-15 17:29:41
72.209.209.181 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2015-11-15 16:30:24
41.42.165.24 8080 透明 HTTP 1秒 2015-11-15 15:30:21
200.25.234.59 8080 透明 HTTP 3秒 2015-11-15 14:30:57
36.74.38.213 8080 透明 HTTP 3秒 2015-11-15 13:29:48
187.5.181.26 8080 透明 HTTP 3秒 2015-11-15 12:30:31
179.176.32.214 8080 透明 HTTP 1秒 2015-11-15 11:30:28
190.239.134.176 8080 透明 HTTP 0.8秒 2015-11-15 10:30:54
203.128.16.194 8080 透明 HTTP 2秒 2015-11-15 09:30:56
182.52.1.77 8080 透明 HTTP 0.7秒 2015-11-15 08:30:45
179.37.54.85 8080 透明 HTTP 1秒 2015-11-15 07:30:41
152.236.208.175 8080 透明 HTTP 3秒 2015-11-15 06:29:54
202.173.67.37 8080 透明 HTTP 3秒 2015-11-15 05:30:51
200.149.123.218 8080 透明 HTTP 0.9秒 2015-11-15 04:30:25

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站