IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
61.7.134.106 8080 透明 HTTP 泰国 0.5秒 2016-05-02 12:58:44
41.205.106.14 80 透明 HTTP 埃及 0.8秒 2016-05-02 11:58:43
195.69.135.19 80 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2016-05-02 10:57:45
213.25.45.224 8083 透明 HTTP 波兰 1秒 2016-05-02 09:58:28
103.23.103.130 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-05-02 08:58:39
150.242.104.193 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2016-05-02 07:58:23
125.162.11.132 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2016-05-02 06:56:32
190.33.103.98 8080 透明 HTTP 巴拿马 3秒 2016-05-02 05:58:41
46.163.168.43 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-05-02 04:58:33
213.81.212.140 8080 透明 HTTP 斯洛伐克 0.7秒 2016-05-02 03:58:01
85.14.178.18 83 透明 HTTP 法国 1秒 2016-05-02 02:58:14
109.207.61.150 8090 透明 HTTP 波兰 0.9秒 2016-05-02 01:58:38
113.11.133.203 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-05-02 00:57:12
201.8.105.236 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2016-05-01 23:56:48
85.10.53.90 8080 透明 HTTP 克罗地亚 3秒 2016-05-01 22:58:33

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。