IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
179.183.95.104 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-12 03:30:53
190.77.32.102 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-06-12 02:31:01
177.21.227.133 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-12 01:31:01
118.96.169.208 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2015-06-12 00:30:33
36.83.28.233 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-11 23:30:50
36.80.65.169 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-11 22:30:51
200.216.150.178 80 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-11 21:30:58
197.41.236.85 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-06-11 20:31:01
190.200.237.32 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-06-11 19:30:54
36.73.233.59 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2015-06-11 18:30:36
217.65.208.115 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-06-11 17:31:01
82.114.88.208 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 3秒 2015-06-11 16:31:01
103.4.67.210 5555 透明 HTTP 孟加拉国 0.7秒 2015-06-11 15:30:46
177.205.130.8 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-11 14:30:37
101.128.101.119 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-06-11 13:30:50

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站