IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.219.121.94 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2015-12-28 17:32:49
49.231.245.194 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-12-28 16:32:47
180.250.43.172 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-12-28 15:32:18
223.164.250.42 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-28 14:32:46
94.181.34.64 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-12-28 13:32:49
180.246.210.12 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-12-28 12:32:33
216.68.91.2 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2015-12-28 11:32:45
27.123.7.177 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-28 10:32:17
116.58.254.4 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-12-28 09:32:41
139.193.135.141 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-28 08:32:15
183.87.117.32 80 透明 HTTP 印度 1秒 2015-12-28 07:32:45
41.134.154.227 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2015-12-28 06:32:19
41.87.81.138 8080 透明 HTTP 尼日利亚 1秒 2015-12-28 05:32:29
61.19.193.211 80 透明 HTTP 泰国 0.5秒 2015-12-28 04:32:19
5.190.86.5 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2015-12-28 03:32:41

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。