IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.253.179.164 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-02 17:30:52
177.40.181.245 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-02 16:31:01
202.161.179.69 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-06-02 15:30:41
125.24.103.60 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-06-02 14:30:53
114.79.22.36 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-02 13:30:33
103.231.160.25 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-06-02 12:30:31
46.201.241.136 8080 透明 HTTP 乌克兰 1.0秒 2015-06-02 11:31:01
177.69.86.133 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-06-02 10:30:49
111.125.227.33 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2015-06-02 09:31:00
71.162.154.163 3130 透明 HTTP 美国 0.5秒 2015-06-02 08:31:01
154.73.44.13 8080 透明 HTTP 索马里 2秒 2015-06-02 07:31:01
41.35.186.152 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-06-02 06:30:40
196.205.203.100 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-06-02 05:30:48
36.72.111.221 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-02 04:30:53
202.44.232.129 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-06-02 03:30:45

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站