IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
119.18.152.52 3129 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-01-04 20:34:19
24.172.34.114 8181 透明 HTTP 美国 1秒 2016-01-04 19:33:43
45.115.172.247 80 透明 HTTP 印度 0.5秒 2016-01-04 18:33:52
183.89.82.40 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-01-04 17:33:24
95.72.129.118 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-01-04 16:33:56
138.255.87.1 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-01-04 15:34:00
46.175.185.53 8080 透明 HTTP 捷克 1.0秒 2016-01-04 14:34:07
203.148.85.55 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-01-04 13:33:51
203.89.27.61 80 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2016-01-04 12:34:11
43.254.124.170 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-01-04 11:33:22
88.200.175.115 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-01-04 10:33:58
117.121.231.241 8080 透明 HTTP 尼泊尔 1秒 2016-01-04 09:33:26
202.173.214.28 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-01-04 08:34:07
176.106.127.253 8080 透明 HTTP RIPE 1秒 2016-01-04 07:33:34
182.253.176.176 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-01-04 06:34:08

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。