IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
174.142.210.196 3128 透明 HTTP 加拿大 1秒 2015-12-28 01:32:13
36.79.10.144 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-12-28 00:32:18
195.178.33.86 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 3秒 2015-12-27 23:32:30
123.30.75.115 80 透明 HTTP 越南 2秒 2015-12-27 22:32:22
93.189.80.153 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-12-27 21:32:39
112.78.145.36 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-12-27 20:32:29
209.150.253.86 80 透明 HTTP 美国 2秒 2015-12-27 19:32:11
185.58.15.66 8080 透明 HTTP 伊拉克 2秒 2015-12-27 18:32:38
79.175.28.102 8081 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-12-27 17:32:14
200.27.79.74 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-12-27 16:32:19
80.48.210.66 80 透明 HTTP 波兰 0.5秒 2015-12-27 15:32:21
183.89.81.92 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-12-27 14:32:36
75.102.129.97 8080 透明 HTTP 美国 0.5秒 2015-12-27 13:32:36
202.179.184.66 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2015-12-27 12:32:31
188.56.133.112 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2015-12-27 11:32:35

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。