IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
223.27.241.243 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-03-07 02:47:08
115.133.236.197 8080 透明 HTTP 马来西亚 2秒 2016-03-07 01:46:29
219.65.46.242 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2016-03-07 00:47:06
61.7.134.149 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2016-03-06 23:46:31
60.253.100.26 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-03-06 22:47:01
191.7.214.37 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2016-03-06 21:46:59
194.1.193.175 8080 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2016-03-06 20:46:59
67.45.172.203 87 透明 HTTP 美国 1秒 2016-03-06 19:45:57
202.79.56.218 3130 透明 HTTP 尼泊尔 2秒 2016-03-06 18:46:19
89.29.26.77 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2016-03-06 17:44:20
219.83.84.226 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2016-03-06 16:46:38
188.38.105.46 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2016-03-06 15:46:14
109.62.129.126 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-03-06 14:46:54
81.161.21.186 8081 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2016-03-06 13:45:41
181.92.101.66 8080 透明 HTTP 阿根廷 2秒 2016-03-06 12:46:24

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。