IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.149.109.11 8080 透明 HTTP 墨西哥 0.5秒 2015-10-15 22:30:35
210.4.72.138 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-10-15 21:30:51
36.74.7.249 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-10-15 20:30:52
197.32.190.140 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-10-15 19:30:45
46.253.137.14 8080 透明 HTTP 伊拉克 0.4秒 2015-10-15 18:30:43
189.24.151.193 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-10-15 17:30:21
183.87.126.181 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2015-10-15 16:30:56
139.228.224.155 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-10-15 15:30:54
177.39.164.81 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-10-15 14:30:30
46.151.9.18 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-10-15 13:30:33
41.46.62.159 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-10-15 12:30:26
101.128.99.1 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-10-15 11:31:01
101.255.97.22 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-10-15 10:30:43
105.210.113.232 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2015-10-15 09:30:12
212.48.214.182 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-10-15 08:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站