IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.219.114.50 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2015-10-11 19:30:31
46.37.148.104 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-10-11 18:31:01
41.42.224.246 8080 透明 HTTP 埃及 0.9秒 2015-10-11 17:30:18
152.232.209.202 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-10-11 16:30:37
41.238.212.79 8080 透明 HTTP 埃及 0.7秒 2015-10-11 15:30:28
82.139.186.174 8080 透明 HTTP 波兰 2秒 2015-10-11 14:30:52
197.32.191.153 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-10-11 13:31:01
79.135.201.208 80 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2015-10-11 12:31:01
89.40.196.73 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 1秒 2015-10-11 11:30:38
187.205.248.243 8080 透明 HTTP 墨西哥 2秒 2015-10-11 10:30:36
201.249.75.13 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-10-11 09:30:50
103.20.89.253 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-10-11 08:30:53
41.34.99.85 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-10-11 07:29:38
180.180.51.119 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-10-11 06:30:23
110.139.95.75 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-10-11 05:30:27

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站