IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
118.97.113.170 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-30 18:33:07
202.173.214.28 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-12-30 17:33:08
5.160.247.19 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2015-12-30 16:33:00
94.77.161.176 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-12-30 15:33:00
124.248.190.78 8080 透明 HTTP 柬埔寨 2秒 2015-12-30 14:32:58
1.179.198.37 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-12-30 13:32:48
103.15.62.113 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-12-30 12:33:03
141.105.164.193 80 透明 HTTP 希腊 2秒 2015-12-30 11:33:12
95.0.226.30 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2015-12-30 10:33:12
200.110.82.170 8080 透明 HTTP 厄瓜多尔 1.0秒 2015-12-30 09:33:10
223.25.101.99 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-30 08:33:11
110.77.221.223 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-12-30 07:33:04
203.130.203.68 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-12-30 06:32:43
212.36.30.174 8080 透明 HTTP 保加利亚 3秒 2015-12-30 05:33:02
200.25.236.65 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2015-12-30 04:32:47

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。