IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
94.183.231.160 80 透明 HTTP 伊朗 3秒 2017-06-24 14:37:23
141.196.82.202 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-06-24 13:37:50
134.35.224.251 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2017-06-24 12:37:17
175.136.63.241 8080 透明 HTTP 马来西亚 3秒 2017-06-24 11:37:28
141.196.83.72 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-24 10:38:00
14.207.39.60 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2017-06-24 09:37:26
83.36.20.55 8080 透明 HTTP 西班牙 3秒 2017-06-24 08:37:34
202.148.25.131 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-06-24 07:37:24
36.80.120.201 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-24 06:37:09
41.45.71.111 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2017-06-24 05:37:17
118.97.29.203 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2017-06-24 04:37:14
141.196.216.24 8080 透明 HTTP 土耳其 0.6秒 2017-06-24 03:37:54
190.122.185.206 8080 透明 HTTP 危地马拉 3秒 2017-06-24 02:37:22
187.44.182.194 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2017-06-24 01:37:19
217.66.213.254 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2017-06-24 00:37:22

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。